Associacionisme i franquisme

Finalitzada la Guerra Civil amb la derrota republicana i instal·lat el franquisme franquisme en el poder, s’anul·len les institucions nacionals catalanes, i la xarxa associativa que durant anys havia defensat el catalanisme és perseguida i reprimida. La dictadura franquista porta a terme una política repressora a través de lleis que sotmeten el dret d’associació a fortes restriccions i que estableixen un règim sancionador molt dur. Tot i el poder de la dictadura i la desmoralització dels vençuts, l’associacionisme català sobreviu en la clandestinitat en mig de les persecucions i prohibicions promogudes pel règim.

Fonts documentals