Definició
Les associacions són organitzacions que promouen projectes col·lectius, en les quals els seus membres s’involucren en diverses activitats per a l’obtenció d’unes finalitats comunes. Normalment, els membres participen econòmicament en el manteniment de la mateixa entitat.